AN NAM COFFEE WORKSHOP | Binh Duong | Architecture & Interior Design | Designed by DVNP Architects AN NAM COFFEE WORKSHOP | Binh Duong | Architecture & Interior Design | Designed by DVNP Architects

An Nam Coffee Workshop

AN NAM COFFEE WORKSHOP | Binh Duong | Architecture & Interior Design | Designed by DVNP Architects

Chức năng

Factory & Showroom

Quy mô

500m2

Vị trí

Binh Duong

Năm hoàn thành

2020

Phạm vi công việc

Architecture, Structure, MEP, Interior Design