DKDX OFFICE | Hung Yen | Architecture | Designed by DVNP Architects

DKDX Office

DKDX OFFICE | Hung Yen | Architecture | Designed by DVNP Architects

Chức năng

Office

Quy mô

2400m2

Vị trí

Hung Yen

Năm hoàn thành

2016

Phạm vi công việc

Architecture Design