HOA THO OFFICE | Da Nang | Architecture Designed by DVNP Architects HOA THO OFFICE | Da Nang | Architecture Designed by DVNP Architects

Hoa Tho Office

HOA THO OFFICE | Da Nang | Architecture Designed by DVNP Architects

Chức năng

Office

Quy mô

2000m2

Vị trí

Da Nang

Năm hoàn thành

2016

Phạm vi công việc

Architecuture Design