KIM PHONG OFFICE | Binh Duong | Architecture & Interior | Designed by DVNP Architects

Kim Phong Office

KIM PHONG OFFICE | Binh Duong | Architecture & Interior | Designed by DVNP Architects

Chức năng

Office

Quy mô

1800m2

Vị trí

Binh Duong

Năm hoàn thành

2018

Phạm vi công việc

Architecture & Interior Design