LAVITA HOTEL & RESORT | Phu Quoc | Architecture & Interior | Design by DVNP Architects

Lavita Hotel & Resort

LAVITA HOTEL & RESORT | Phu Quoc | Architecture & Interior | Design by DVNP Architects

Chức năng

Hotel & Resort

Quy mô

5000m2

Vị trí

Phu Quoc | Kien Giang

Năm hoàn thành

2018

Phạm vi công việc

Architecture & Interior Design