LITTLE EM KINDERGARTEN | Ho Chi Minh City | Development Designed by DVNP Architects

Little Em Kindergarten

LITTLE EM KINDERGARTEN | Ho Chi Minh City | Development Designed by DVNP Architects

Chức năng

Kindergarten

Quy mô

2400m2

Vị trí

District 4 | Ho Chi MInh

Năm hoàn thành

2019

Phạm vi công việc

Development Design