MDS VILLA & RESORT | Ba Ria Vung Tau | Architecture Designed by DVNP Architects MDS VILLA & RESORT | Ba Ria Vung Tau | Architecture Designed by DVNP Architects

MDS Villa & Resort

MDS VILLA & RESORT | Ba Ria Vung Tau | Architecture Designed by DVNP Architects

Chức năng

Villa & Resort

Quy mô

6ha

Vị trí

Ho Tram | Ba Ria Vung Tau

Năm hoàn thành

2019

Phạm vi công việc

Architecture Design