PTSC OFFICE | Vung Tau | Architecture Designed by DVNP Architects. PTSC OFFICE | Vung Tau | Architecture Designed by DVNP Architects.

PTSC Office

PTSC OFFICE | Vung Tau | Architecture Designed by DVNP Architects.

Chức năng

Office

Quy mô

6000m2

Vị trí

Vung Tau

Năm hoàn thành

2016

Phạm vi công việc

Architecture Design