THE MALL | Ho Chi Minh City | Interior Design | Designed by DVNP Architects

The Mall

THE MALL | Ho Chi Minh City | Interior Design | Designed by DVNP Architects

Chức năng

Commercial

Quy mô

12000m2

Vị trí

Ho Chi Minh

Năm hoàn thành

2019

Phạm vi công việc

Interior Concept Design